Individelle coachingførløb

personlige coaching forloebDrømmer du om et intenst og individuelt coachingforløb, hvor du bliver personligt støttet til øget selv ledelse, selvforståelse, selvbevidsthed, selvværdsættelseI og forandring i dit liv? I det individuelle coaching forløb guides du gennem en nænsom, uddømmende og forvandlende proces, hvor der er fokus på både empati og udvikling. Processen støtter dig i finde ind til kernen af dine udfordringer, belyser dine behov, og coacher dig frem til strategier, der ofte vil være mere bæredygtige, gennemtænkte, intuitive og tro mod dig, end hvis du havde kastet dig ud i løsninger uden behovsafklarende coaching.       

IVK er udviklet af en psykolog og har sine rødder i psykoterapi. Det er derfor, at det er så kontaktskabende og helende i den tætte dialog. Det er nok i bund og grund derfor, at IVK så effektivt hjælper os med at flytte os fra vores primitive reptilhjerne til det center, hvor vores empati sidder. Det giver IVK 2 stærke anvendelsesmuligheder: Den fordybende og forvandlende heling i coachede empati samtaler, og den lette heling i hverdagssamtalen. Psykoterapiens formål kan siges at være at hjælpe og støtte mennesker til at heles for psykisk smerte og sår. Men vi mennesker er jo ikke opdelt i kasser: dem med psykiske sår og dem uden, dem med behov for heling og nænsomhed i kontakten, og dem uden. Vi ligger på en skala, vi får alle sår, der har gavn at blive bearbejdet og helet. IVK tager noget af opskriften på den nænsomme, helende kontakt, der fungerer i psykoterapien, med ind i den almindelige samtale. Vi kan gå og hele hinanden lidt hele tiden frem for at såre hinanden lidt tit og ofte. Samtidig besidder IVK muligheden for også at gå ind i dybere bearbejdelser af gamle sår og ukonstruktiv adfærd gennem empati samtaler, hvor du coaches frem til holdbare skridt til forandring af adfærdsmønstre og smerte.

Et coaching forløb bygger på følgende

  • Indledende samtale
  • Empatisamtaler, hvor behovene afklares
  • Strategier og støttestrategier til forandring og forankring afprøves og evalueres løbende

Målgruppe

Individer, der ønsker intens og individuel coaching til øget selvforståelse, selvbevidsthed, selvværdsættelse, forandringer og forankring af forandringerne