IVK certificeringsforberedende forløb

Cert kursus

Tænker du på at lade dig certificere i IVK eller drømmer om at fordybe dine kunskaber og indsigter på et højt niveau med andre kursister, der også allerede har lang IVK erfaring og træning bag sig?

Dette kursus byder på en fordybelse i IVK processen og certificeringsprocessens elementer. Som deltager støttes du i at komme videre på din personlige IVK rejse og gennemgå den selvudvikling, som certificeringsprocessen lægger op til, at vi kvalificerer os i. Målet kan være, men begrænser sig ikke til at være, at blive mere klar til de afsluttende faser af certificeringsprocessen.       

Kurset er et forløb med personlig proces og konkret læring. Heri indgår fordybelse, større fortrolighed med IVK bevidstheden, større selverkendelse og selvværdsættelse. Det vil sige en proces der sigter på en større personlig robusthed på baggrund af en øget bevidsthed om og integration af IVK-værdierne. Kursisterne kører et parallelforløb med støtteaftener og indbyrdes sparring ind imellem kurserne. 

På kurset lærer du bla:

  • at guide på dansegulvene
  • at præsentere IVK elementer
  • at give og modtage feedback, også når det er svært
  • sansning og IVK i kroppen
  • empatisk bevidsthed
  • at bidrage til at finde vej fra håbløshed til håb – at finde lyset
  • at leve her og nu med et øget nærvær
  • at kunne rumme når mine behov ikke mødes her og nu
  • at genkende det hjernemæssige reaktionsmønstre vi har tendens til at falde i.
  • Selvværdsættelse og værdsættelse af den verden, jeg lever i.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til alle interesserede, der har et minimum af 20 træningsdage med IVK certificerede trænere.