IVK fordybelseskurser

IVK fordybelse teaser

Trænger du til at få ladet batterierne op, finde ny inspiration og arbejde dybere med de forandringer, du gerne vil skabe i dit liv?

IVK byder på et simpelt dialog-værktøj, der gør en forskel i hverdagen. Men IVK er ikke et quick fix. Som alle andre vaner, vi forsøger at ændre, forudsætter det både indsigt, vilje og øvelse at ændre sine kommunikationsvaner. Udfordringen ligger ikke i at forstå IVK. Den ligger oftest i at aflære det, vi plejer at gøre. Og den ligger i holde fast i forandringerne. Det er ofte nyttigt med jævne mellemrum at genopfriske træningen og få ny motivation og inspiration gennem ny fordybelse.                   

Vaner er stisystemer i vores hjerne. De dannes i den tidlige barndom, de dannes let, men ændres ikke så let igen. Med god grund, for ellers ville vi måske som mennesker være mere flagrende og upålidelige. Men det er ikke umuligt at ændre vaner, det tager bare tid og kræver arbejdsindsats, hver dag. De gamle stier vil i lang tid være meget lettere at vælge end de nye, du kun har trådt nogle få gange. Derfor må du forpligte dig overfor dig selv til at træne det nye, du vil lære, hver dag, hver uge, i længere tid, førend du kan ændre eller mestre noget nyt. Sådan er det når vi gerne vil lære at spille klaver, tale rusisk, have en uddannelse i økonomi. Sådan er det også, når vi gerne vil ændre vores tankemønstre og kommunikationsvaner.

Udbytte: På kurset vil du bla:

  • Komme mere i dybden med redskaber som IVK dansegulve, rollespil og andre IVK fordybelseselementer.
  • Få repeteret, demonstreret eller uddybet teori-dele eller IVK elementer, som netop du ønsker større afklaring og forståelse af.
  • Få dybere forståelse for spænding og konflikter, samt hvordan vi kan lære at få mere fred med dem, både de indre og de ydre.
  • Arbejde i dybden med egne eksempler og derigennem træne din bevidsthed om – og finde mere ro med - hvad der sker i dig selv og andre.
  • Få træning, facilitering og undervisning, der er skræddersyet til netop dine ønsker og behov som deltager.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der ønsker at fordybe sig yderligere i IVK som livsanskuelse og redskab til at skabe sig bedre kommunikationsvaner, indre ledelse og balance. Forudgående kendskab til IVK er nødvendig.