IVK Grundkurser

NVC logo4Kender du til at være frustreret, fordi du savner kontakt med andre omkring de ting, der er vigtige for dig, og redskaber til håndtere konflikter på en mere konstruktiv måde?

En nøgle til god kontakt med dig selv og andre ligger i bedre at forstå både dine egne og den andens behov, og rumme hinanden lige der, hvor I er?

I de seneste år er interessen for det kommunikationspsykologiske dialogværktøj Ikke-voldelig kommunikation (IVK) vokset støt i Danmark; i skoler, i det pædagogiske arbejde og i virksomheder. Fordi IVK er et praktisk og simpelt værktøj, der taler til vores natur. Og fordi IVK tilbyder et menneskesyn, der bygger på win-win, som muliggør at alle parter i en uenighed oplever sig hørt og forstået. Heri ligger nøglen til at forskelligheder kan forvandles til kreative løsninger i stedet for fastlåste konflikter. IVK kunne hjælpe mange flere familier, institutioner, skoler og individer med hverdagens udfordringer og konflikter, så der kommer mere fred og overskud hos både børn og voksne.

På kurset vil du:

  • Blive introduceret til IVK, dets livsfilosofi og anvendelsesmuligheder
  • Få indsigt i hvad konflikter er, hvorfor det er godt at vi har dem, hvorfor de eskalerer og hvordan vi kan bruge dem til at få kreativiteten til at blomstre;
  • Lære at tage ansvar og udtrykke dig klart og ærligt, samtidig med at du er respektfuld overfor andre;
  • Træne at være empatisk og rummende overfor andre og samtidig stå ved dine egne behov;
  • Blive introduceret til et kontakt- og dialogværktøj, som effektivt og fredeligt kan hjælpe med at løse op for udfordringer og konflikter sådan, så både du og andre i en konflikt oplever sig hørt og forstået;
  • Få redskaber til at bidrage til rolige, trygge rammer på din arbejdsplads og i dit hjem, med gode vaner omkring dialog, så energien kan kanaliseres over i kontakt og lyst til at bidrage, frem for at blive bundet op i modstand og konstante konflikter.
  • Lære at stimulere den naturlige stærke drivkraft til at bidrage, der er i os alle.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der ønsker at stifte bekendskab med IVK og dets muligheder for forandring af vaner og dialog. Forhåndskendskab er ikke nødvendig.