Glæde, taknemmelighed og værdsættelse i dine nære relationer

Nu00e6re-forholdHvad bidrager til mere fred, venskab, gensidig respekt, varme, flow og partnerskab i dine næreste relationer?

Mange relationskonflikter kan føres tilbage til 1 ting: det vi tænker! Det vi tænker har stor betydning for det vi siger, og den måde vi opfører os på. På kurset arbejder vi med at opbygge den emotionelle bank konto i forholdet og skabe en respektfuld feedback struktur, samt opmærksomhedstræning, som hjælper os med at finde den ro, der har betydning for vores evne til at være konstruktive i en travl hverdag.

Som udgangspunkt kan det være nyttigt at starte med at se på, hvad der ikke bidrager til mere fred, venskab, gensidig respekt, varme, flow og partnerskab i dine næreste relationer. John Gottman identificerer noget, han kalder apokalypsens 4 ryttere i parforholdet på grund af deres destruktive rolle i et parforhold: afvisning, defensiv adfærd, kritik og foragt. På kurset arbejder vi praksisnært med, hvordan disse og andre destruktive elementer i parforholdet ser ud i virkeligheden, og hvad der er deres modsætninger.

Afvisning, defensiv adfærd, kritik og foragt er ikke en mere naturlig adfærd for mennesket end imødekommenhed, tolerance, empati og samarbejde. Nyere forskning peger på tværtimod. Vi skal se lidt på, hvorfor disse evner faktisk er medfødte hos mennesket og en del af vores overlevelsesinstinkt som flokdyr. Men mange af os har ikke fået vores empatiske og samarbejdende natur stimuleret tilstrækkeligt, og det er svært at være åben og lyttende, især når vi er under pres eller i konflikt. At lytte er derfor en indstilling. Det er ofte noget, vi må beslutte os for at gøre. At arbejde med vores nære relationer er også noget, vi skal beslutte os for og kommitte os til at gøre. Når vi gør det, skaber vi gode betingelser for at øge freden, venskabet, den gensidige respekt, varme, flow og partnerskab i vores nære relationer.

På kurset vil du:

  • Få indsigt i, hvad der går galt, når det er svært at bevare venskabet, varmen og flowet i de nære relationer
  • Få indsigt i, hvorfor det særligt er vores nærmeste, vi skælder ud og irriteres over
  • Arbejde med at forstå, hvad der sker i dig selv, når du reagerer som du gør i dine nære relationer
  • Lære at se, hvad der sker i de andre i dine relationer, når tingene går i hårdknude
  • Træne bevidsthed, opmærksom og nærvær, og få indblik i hvordan det kan bidrage til ro, tilstedevær og mindre stress i familien eller forholdet.
  • Opdage lettelsen i at tage ansvar for det, der er dit, og give slip på at overtage ansvaret for det, der er andres. Og at se den oprigtige omsorg for andre, der kommer ud af det.
  • Få en nøgle er at skabe gode vaner omkring dialog og konflikter, som åbner op for din parathed til at lytte, både til dig selv og andre
  • Få metoder til at opbygge en sund feedback kultur i dine nære relationer – du lærer at udtrykke feedback respektfuldt og du lærer at håndtere og finde læring i knapt så konstruktiv feedback fra andre;
  • Få metoder til at opbygge den emotionelle bankkonto i familien
  • Få lejlighed til at arbejde med netop de forandringer, du ønsker at gøre i dit liv og din hverdag.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der ønsker at arbejde på at skabe små og holdbare forandringer i deres hverdag, tage teten i sit eget liv og opbygge en mere kærlig og accepterende indre og ydre dialog.