Forstå dit indre barn og slip dig selv fri

dit-indre-barnKender du til at reagere barnligt, urimeligt og uhensigtsmæssigt i bestemte situationer? Vil du gerne forstå og kunne håndtere den slags situationer bedre?

Det er ofte sårede, forurettede følelser fra uafklarede situationer, vi har oplevet som barn som gør, at vi i voksenlivet kan blive krævende og insistere på, at andre opfylder de behov for os, vi oplevede savn af som børn. Når vi arbejder med vores indre barn, kan vi lære at finde fred med fortidens uopfyldte behov, og give slip på gamle, ukonstruktive reaktionsmønstre.

Hvis de følelser og behov, vi har som barn, undertrykkes, kan vi vokse op med det vrede, sårede, forurettede barn indeni. At arbejde med sit indre barn handler om at kunne lære at holde af mig selv og det barn, jeg var, og samtidig kunne adskille mig fra dets reaktioner og følelser. Sådan at jeg i mit voksne liv opfører mig som den modne voksne og ikke det forurettede barn. Det kan have en helende effekt at få mere kontakt med sit indre barn og de behov, det har savnet at få opfyldt på bestemte tidspunkter i vores liv. At få bedre kontakt med vores indre barn kan hjælpe os med at afslutte sorg, der stammer fra en oplevelse af at blive svigtet, forladt, forsømt, osv, og give os vores naturlige væsen tilbage, mere værdsættelse af livet og os selv, mere glæde, og tillid til os selv og verden. 

På kurset vil du:

  • Få indsigt i forskning og teori om 'det indre barn'
  • Arbejde med din personlige rejse og høre om andres rejse
  • Træne bevidsthed, opmærksom og nærvær omkring vores indre liv - det der er og det, der var
  • Arbejde med selv-heling af dit indre barn og livstraumer gennem metoden: forvandling af håbløshed til håb 
  • Arbejde med dine selvopfyldende indre billeder og transformering af core beliefs 
  • Finde forsoning med fortiden
  • Finde ind til den indre livskraft og råstyrke, der er i dig, og turde stå ved den
  • Få en nøgle er at skabe gode vaner omkring den indre dialog / indre konflikter, som åbner op for din parathed til at kunne flytte dig ud af gamle adfærdsmønstre;
  • Få lejlighed til at arbejde med netop de forandringer, du ønsker at gøre i dit liv og din hverdag.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der ønsker at arbejde det indre barn og opbygge en mere kærlig og accepterende indre og ydre dialog.