Politisk kommunikation - fra krig til respektfuld ærlighed

DSC 0250Er du træt af at se på, at medier og politik er fyldt med retorisk mudderkastning? Har du en drøm om, at det burde kunne være anderledes? Vil du selv være forbilledet? 

”Demokrati bygger på samtale, forhandling, gensidig respekt og forståelse som medfører beslutninger, der er i helhedens interesse.” Sådan sagde Alf Ross i 1946. Mange politikere kan idag ikke forestille sig, hvordan man kan være ærlig og skarp uden at svine andre til. Men det kan man! Og det skal vi! For den hårde retorik har en smitteeffekt på resten af samfundet. 

Som politikere har vi et ansvar for at lade vores meninger brydes, ærligt og skarpt, og samtidig respektfuld. Det er blot et spørgsmål om teknik.

Vi står ved en skillevej,
Hvor alle de der vægte,
Man i en årrække har vejet politik af på,
Som handler om performance, spin, smartness, one-liners og sådan noget,
Det står for fald
Til fordel for rigtige løsninger på rigtige problemer.
Ikke smarte budskaber, ikke firefarvet design og busreklamer”

Hvem har dog sagt de håbefulde ord? Det har en statsminister af Danmark for ikke så længe siden! Det kunne være en blå, det kunne være en rød. Hovedsagen er, at når landets øverste minister siger sådan her, symboliserer det en stigende bevidsthed om, at den måde vi politikere og medier vikles ind i at drive politik på, har rod i historien omkring vores demokrati, og vi trænger til at gøre op med den måde, vi kommunikerer i politik.

Jo, det er muligt at have politiske debatter, samtaler og artikler, hvor meninger brydes, uden at vi behøver at blive rå og barske overfor hinanden! Vi forventer af vores politikere, at de har kompetencer til at gennemskue store budgetter og lave kompleks politik i helhedens interesser. Tør vi forvente, at de også har kompetencer til at samarbejde og kommunikere på en respektfuld måde?

Udbytte: På dette kursus vil du:

  • Få indsigt i teori om udviklingen i den politiske retorik og demokratifortolkning i Danmark som basis for at forstå, hvorfor den politiske kommunikation har udviklet sig som den har.
  • Få indsigt i, hvad det er for nogle retoriske redskaber, politikere og medier ofte benytter sig af i dag for at fremhæve egne fortrin og andres fejltrin.
  • Få redskaber til at kunne udtrykke dig kraftfuldt og ærligt og samtidig bevare respekten overfor andre.
  • Få redskaber til at lytte til andres argumenter og give slip på oplevelsen af at der går noget fra dig ved at gøre det.
  • Træne din bevidsthed om det, alle har til fælles på tværs af politik, frem for det, der adskiller.
  • Træne din bevidsthed om at tænke i løsninger ud fra behov frem for at kæmpe ud fra fastlåste strategier
  • Træne at kunne give feedback på en respektfuld måde, som gør det lettere for andre at høre og tage imod.
  • Træne at kunne tage imod og finde fred med - og læring i - den knapt så konstruktive feedback og kritik, der somme tider kommer fra andre.
  • Træne at holde et rum, betydningen af øjenkontakt og balancen mellem pauser og ord
  • Finde din naturlige autoritet og gennemslagskraft.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der måske er politiker, debatør eller bare interesseret i at ære at stå op for dig selv og udtrykke dine holdninger præcist og skarpt på en måde, som samtidig er respektfuld.