Det empatiske element i ledelse

Empati i ledelse.jpg

Har du tænkt på, hvordan du kan fremme trivslen og motivationen på arbejdspladsen og samtidig have fokus på effektivitet og bundlinje?

Med stadigt færre hænder om stadigt flere opgaver bliver det vigtigt at kunne holde på og motivere medarbejderne. Morgendagens leder får brug for at kunne lytte, anerkende, give ikke-dømmende feedback og inddrage og samtidig balancere en udfordrende bundlinje. Oplev nogle af de mest konkrete og powerfulde redskaber til at træne dine evner i netop dette på en måde, så teori omsættes til reel praksis .

 

Empati bliver det helt store fokusområde indenfor ledelse de næste 20 år, sagde en leder indenfor hotelbranchen til mig for et par måneder siden. Hvorfor? Fordi vi alle gerne vil behandles med ligeværdighed og respekt som mennesker, uanset vores rang. Fordi vi har lettere ved at yde vores allerbedste og mærker større engagement og motivation til at tage en ekstra tørn, når vi føler os hørt, set og oprigtigt værdsat for vores indsats. Fordi vi er mindre syge, og mere tilbøjelige til at holde på vores arbejde, når vi trives. Fordi vi som mennesker har brug for anerkendelse, men ikke for ros, og vi har brug for feedback, men ikke for ris, og forskellen ligger i den empatiske bevidsthed.

Fremtidens ledere får brug for både at kunne lytte og give konstruktiv feedback

Er du morgendagens leder er det derfor vigtigt at du kan lytte, anerkende, give ikke-dømmende feedback og inddrage. På kurset vil du blive introduceret for nogle af de mest konkrete og powerfulde redskaber til at træne dine evner i netop dette på en måde, så teori omsættes til reel praksis. Fordi, de:

arbejder i dybden

Hvor mange andre ledelsesteorier udspringer af management teori, arbejder vi på dette kursus særligt med teorier for arbejdspladsen udviklet af psykologer. Det giver en anden dybde, tyngde og bidrager med en terapeutisk effekt, der muliggør en særlig kontakt mellem mennesker.

har fokus på behov før løsninger

Der arbejdes med at skabe kontakt - og ikke kun løsninger - mellem parterne. Derved opbygges den tillid, der gør, at der skal mere til, førend uoverensstemmelser udvikler sig til problemer fremover.

har fokus på både-og

Vi kan have omsorg både for økonomi og mennesker. Vi kan vise anerkendelse og samtidig give respektfuld feedback, i bevidsthed om, at feedback også er vigtig for vores udvikling. Vi kan stå ærligt og stærkt op for os selv samtidig med at vi viser andre respekt og forståelse.

På kurset vil du:

  • Få indsigt i teori om den positive måde at se mennesker, og redskaber til at fremme dialog, og et varmt og rummeligt arbejdsmiljø.
  • Træne at kunne give feedback på en respektfuld måde, som gør det lettere for andre at høre og tage imod, og som ikke mindst bidrager til at bevare motivationen og lysten til at yde sit bedste.
  • Træne at kunne tage imod og finde fred med - og læring i - den knapt så konstruktive feedback og kritik, der somme tider møder os.
  • Udvikle den sunde indre balance og selv-værdsættelse, der fremmer evnen til at have ro med hånd- teringen af de stadigt stigende krav og udfordringer, du står i som leder.
  • Finde din naturlige autoritet: inddrage, motivere og engagere medarbejdere og samtidig træffe effektive beslutninger.

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere, der arbejder med og er interesseret i hvordan empatien kan bidrage til mere omsorgsfuld og effektiv ledelse