Den nødvendige kritik på arbejdspladsen

byggeklodser tegning farver

Er du leder eller ansvarshavende og træt af tidens trend med kontstant anerkendelse.

Anerkendelse er vigtig for motivation, arbejdsklima og villigheden til at yde sit bedste. Men det er kritik også. Når den gives som udviklende feedback. Udviklende feedback hjælper virksomheder og medarbejdere til at lære og udvikle sig, så vi fortsat kan klare os i en verden af konkurrence. Den sunde arbejdsplads er karakteriseret af begge dele. Og det kan alle lære.

undervisning2 400 fit

I et stykke tid har fænomenet ’anerkendelsesjunkier’ været en omdiskuteret udfordring på arbejdspladserne. Som leder kan man opleve, at vi skal være så flinke overfor hinanden, at der ikke bliver plads til kritik.

Men er konsekvensen af ubalancen så, at vi skal kaste al den anerkendelse overbord, og finde den hårdere tone frem igen, for at få balance i tingene? Nej, anerkendelse er vigtig. Den sunde arbejdsplads er karakteriseret af en kultur af både anerkendelse og kritik. Det er logisk og alligevel svært at få til at fungere en gang imellem, uden redskaber.

Det handler om at opbygge en kultur på arbejdspladsen, hvor det er naturligt at give både anerkendende og udviklende feedback, og hvor det falder lige så naturligt at tage imod og finde læring i andres feedback. Det kommer ikke af sig selv. Der skal nogle redskaber på plads. Men det er noget, alle kan lære! Og det har en afgørende effekt på arbejdspladsens læringsmiljø og effektivitet, og på medarbejdernes trivsel og engagement.

På kurset vil du:

  • Få indsigt i teori om feedback og motivation.
  • Få indsigt i teori om anerkendelse versus ros, feedback versus ris.
  • Træne at kunne give feedback på en respektfuld måde, som gør det lettere for andre at høre og tage imod, og som ikke mindst bidrager til at bevare motivationen og lysten til at yde sit bedste.
  • Træne at kunne tage imod og finde fred med - og læring i - den knapt så konstruktive feedback og kritik, der somme tider møder os.
  • Arbejde med den emotionelle bank konto og andre redskaber, der fremmer et naturligt flow af anerkendelse og værdsættelse på arbejdspladsen, som bidrager til at udrydde de fjendebilleder og korridorsnak, der er ødelæggende for enhver arbejdsplads.
  • Udvikle den sunde indre balance og selv-værdsættelse, der fremmer evnen til at have ro med håndteringen af de stadigt stigende krav og forventninger, der er til lederes håndtering af personale i dag.
  • Finde din naturlige autoritet: inddrage, motivere og engagere medarbejdere og samtidig træffe effektive beslutninger.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der er interesseret i at forbedre feedback kulturen på arbejdspladsen. Der kan arrangeres kurser for ledere, eller for medarbejdere og ledere.