Grib konflikten - på mødet

Grib konflikten2 på mødet.pngOplever du af og til at møder, du leder, går lidt i hårdknude mellem forskellige interesser. Vil du gerne blive bedre til at invitere til dialog, involvering og ejerskab for beslutninger, uden at drukne i proces?

Oplevelsen af ikke at blive hørt, involveret eller taget alvorlig for sine input er en af hovedkilderne til dårlige møder. Som mennesker er vi flokdyr og derfor bliver det vigtigt at føle sig set og taget alvorligt. Desvære har de fleste af os har lært at argumentere og forsvare os i stedet for at lytte. William Ury fra Harvard Law School foreslår, at ’Vejen ud af konflikterne er lige igennem dem'.

Det handler om at anerkende hvordan folk har det med de forslag, der er på bordet, uden at drukne i dialog og proces. Det nytter sjældent at lade som om, følelserne ikke eksisterer. Det forsvinder de ikke af. Som mødeleder har du en opgave og en række muligheder for at få håndteret konflikterne på mødet på en god og konstruktiv møde, som samtidig tillader dig at styre mødet. 

På kurset vil du:

  • Få indsigt i de psykologiske mekanismer, der kan komme på spil på møder, og virke blokerende, inkl. konfliktteori
  • Få indsigt i forskellen på dialog og argumentation, og hvornår det er nyttigt med hvad
  • Træne et værktøj til dialog og feedback, som gør dig i stand til at give ærlig feedback, og lytte oprigtigt til andres synspunkter
  • Træne at holde fokus på behov før løsninger, for at sikre at beslutningerne knytter sig præcist til virksomhedens grundværdier, er bæredygtige og appelerer til at tage ejerskab
  • Prøve kræfter med forskellige teknikker til mødeledelse, som støtter dig i at signalere, at alles behov har betydning, samtidig med at du holder den effektive styring
  • Få indblik i teknikker til mægling
  • Finde din naturlige autoritet: 

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der er interesseret i at forbedre deres evner til mødeledelse.