IVK med børn

GirafkysSavner du somme tider at forstå børns reaktioner? Vil du gerne kunne kunne håndtere dine egne reaktioner og blive en mere tydelig og empatisk voksen i kontakten med børn?IVK med børn handler om at lære om børns behov og hvad der sker i dem, når de reagerer som de gør. Og det handler om at lære mine egne reaktioner at kende, så jeg kan tage voksenansvar, være tydelig uden at krænke, og samtidig være nysgerrig overfor barnets virkelighed og empatisk, når noget er svært og frustrerende.

IVK er et menneskesyn og et dialogværktøj, som hjælper os med bedre at forstå vores egne og barnets reaktioner. Børn er programmeret til at undersøge og udforske og udfordre og prøve af. Det er sådan de lærer verden at kende og finder ud af tilpasse sig den verden, de er født ind i. Derfor tester børn hvor grænserne ligger for, hvad deres omgivelser vil være med til. Folks grænser er forskellige og afhænger blandet andet af kultur, opvækst og værdier. Derfor har børn brug for, at vi er tydelige med det, der er vigtigt for os. Men børn har også brug for at bakse med at finde deres egne løsninger. Det kan sagtens lade sig gøre både at give barnet livsappetit og autonomi god plads og samtidig være tydelig og tage voksenansvar for at ivaretage de behov, barnet ikke er hjernemæssigt udviklet eller socialiseret til at være opmærksom på.

Udbytte: På et kursus med IVK og børn som tema vil du bla lære ...

  • at forstå noget om konflikter med børn;
  • at tage ansvar og udtrykke dig klart og ærligt, samtidig med at du er respektfuld overfor dit barn og andre;
  • at være empatisk og rummende overfor dit barn og samtidig stå ved dine egne behov;
  • at håndtere et kontakt- og dialogværktøj, som effektivt og fredeligt kan hjælpe med at løse op for udfordringer og konflikter sådan, så både voksen og barn (børn) i en konflikt oplever sig hørt og forstået;
  • at bidrage til rolige, trygge rammer i barnets hverdag, med gode vaner omkring dialog, så energien kan kanaliseres over i kontakt og lyst til at bidrage, frem for at blive bundet op i modstand og konstante konflikter.
  • at stimulere den naturlige stærke drivkraft til at bidrage, der er i os alle – også børn.

Målgruppe 

Kurset henvender sig til alle, der ønsker at forstå børns reaktioner bedre, arbejde med egne reaktioner og blive en mere tydelig og empatisk voksen i kontakten med børn. Forhåndskendskab til IVK er ikke nødvendig