Samtale med børn - ansvar til voksne - mobning til livs

samtaler med boern

Er du lærer eller pædagog og har noteret dig, at mange af de anti-mobbe tiltag, der har været fremme, ikke virker? Vil du gerne have redskaber til at komme ind til roden af problemet frem for at symptombehandle?

Når der er trivsels- og inklusionsproblemer i en børnegruppe, hvem tager så ansvaret for, at det bliver bedre? Det er de voksne, ikke børnene, der har ansvaret for den sociale succes i børnegruppen. Det fordrer relations-kompetencer og evne til udømmende og udviklende samtale.Det kan heldigvis læres.

Nogle gange får vi reelt lagt ansvaret over til børnene og fortæller dem, at de skal ’være gode kammerater’ og ’søde ved hinanden’ i timerne. Det kan måske gøre en forskel i timerne. Men ikke i frikvarterne, eller fritiden. Og det griber ikke fat om roden af problemet. Børn skal lære at opføre sig respektfuldt overfor hinanden og tage hensyn til andre end sig selv. Men de skal lære det gennem de voksnes eksempel, gennem samtale og forskellige simple værktøjer til håndtering af det, der sker i dem selv og andre. Det er vi voksne, der har ansvaret for, at de kan forvalte det.

Udbytte: På kurset vil du bla:

  • Få indsigt i teori og forskning om børnegrupper og trivsel  
  • Få indblik i hvad der sker i børn, som mobber, og hvilke mekanismer, der er på spil i børnegruppen, når udelukkelse foregår
  • Få redskaber til at samtale med børnene om hvad det er der sker, på en udømmende og samtidig udviklende møde
  • Få dybere forståelse for spænding og konflikter, samt hvordan vi kan lære at få mere fred med dem
  • Få indsigt i, hvad der sker i dig selv, når du udfordres i samspillet med børn, og redskaber til at opbygge dine egne relationskompetencer og takling af det, når du trigges
  • Få redskaber til at opbygge en sund kultur i klasseværelset eller børnegruppen baseret på tillid og åbenhed.

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere, pædagoger og andre professionelle, der arbejder med børn, trivsel og inklusion