Empatisk kommunikation med demens ramte og deres omgivelser

demens tegning farve

Er du omsorgsperson, og vil du gerne kunne være imødekommende og samtidig tydelig overfor borgere, pårørende og kolleger, selv om du har alt for lidt tid?

Demens er jo mange ting. Bla en fællesbetegnelse for en gruppe mennesker, der er meget forskellige. Fælles er dog, at når vi drager omsorg for eller er sammen med demente er det særligt vigtigt, at vi er opmærksomme på det subtile sprog, den tavse kommunikation og de uudtalte behov, der ligger bag.

På kurset i empatisk kommunikation med demente har vi fokus på, om det sprog vi bruger inviterer til kontakt, eller skaber afstand og blokerer for kontakt. Vi arbejder med en livsanskuelse og et dialog-værktøj, der bygger på kontakt og forståelse mellem mennesker, og hjælper os med at opnå tillid og tryghed i vores kommunikation med andre. Og vi arbejder med at håndtere konflikter med nysgerrighed, åbenhed og ligeværdighed, også når magtforholdet er ulige og når muligheden for dialog med ord er begrænset. Nogle gange kan magtanvendelse i arbejdet med kognitivt udfordrede borgere være nødvendigt. På kurset lærer du blandt andet, hvor meget det betyder, hvad vi tænker om magtanvendelsen og hvordan du kan bruge den beskyttende og omsorgsfuldt. Du vil også komme til at arbejde med at opnå den selvindsigt og indre ro, der kan gøre det lettere at håndtere hverdagens udfordringer i arbejdet med demente, pårørende og kolleger. 

På kurset vil du:

  • Blive introduceret til dialog- og opmærksomhedsværktøjet IVK;
  • Få dybere forståelse for kommunikation og udfordringer med demente og pårørende;
  • Få indsigt i hvordan du som omsorgsperson kan bidrage til roligere, tryggere rammer for ældres hverdag med gode vaner omkring dialog, så energien kan kanaliseres over i kontakt, frem for modstand og konflikter.
  • Træne at udtrykke dig klart og ærligt, samtidig med at respekten overfor andre bevares
  • Træne at kunne være empatisk og rummende overfor andre og samtidig stå ved dine egne behov
  • Lære at forebygge og håndtere magtanvendelse, og følge op med genetablerende kontakt
  • Få lejlighed til at arbejde med netop det, der optager dig i din hverdag med demente.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der arbejder eller har at gøre med demente, såvel omsorgspersoner som pårørende.