Det svære skole-hjem samarbejde – kunsten at kommunikere med forældre

Skolehjem tegning farverEr du lærer eller pædagog, og synes at kravene til kommunikationen mellem skole og hjem bliver stadigt mere drænende og tidsrøvende. Kunne godt tænke dig at være bedre klædt på til at håndtere det?

Der stilles større og større krav til det at være forælder. Der stilles også større og større krav til det at være skolelærer, og skulle samarbejde med forældrene. I en tid, hvor skolerne samtidig presses for ressourcer ovenfra er det afgørende, at skole-hjem samarbejdet er effektivt og professionelt, så det ikke tærer på trivslen hos personalet, og så konflikter afvikles i stedet for at optrappes. Der kan opnås rigtig meget alene ved at ændre på feedback kulturen.

Formålet med dette kursus er at give lærere og pædagoger redskaber i at give konstruktiv og respektfuld feedback, at kunne tage nysgerrigt imod og finde læringen i knapt så konstruktiv feedback, og give slip på resten. Formålet er også at arbejde med selvstøtte, så du kan bevare åbenheden såvel som din værdighed, selv i stormvejr. Og lære at finde mere fred med den feedback, der kommer, i den version, den nu kommer, og se forskellighederne som en styrke og en mulighed for læring og udvikling.

På kurset vil du:

  • Lære at forstå hvad feedback er, hvorfor vi er afhængig af den, og hvordan den kan bidrage til at optrappe og nedtrappe konflikter.
  • Lære forskellen på at give ros og anerkendelse og få redskaber til at opbygge den emotionelle bank konto i skole-hjem samarbejdet
  • Lære at gribe konflikten før den udvikler sig til personlige stridigheder, som kan være både tidskrævende, destruktive og efterlade afmagt, opgivelse og et anstrengt skole-hjem samarbejde.
  • Lære at forstå, hvad der sker i forælderen, og dig selv, når I modtager kritik.
  • Træne at give klar og tydelig feedback, som samtidig er så respektfuld som muligt
  • Træne at lytte oprigtigt og interesseret til forælderens feedback, samtidig med, at du ikke tager den personligt.
  • Lære at finde ind til det kreative potentiale for bedre løsninger, som feedback rummer.
  • Lære at balancere involvering og beslutninger

Målgruppe:

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med skole-hjem samarbejde og gerne vil gøre samarbejdet mere effektivt, lyttende, og behageligt.