Om kurser og foredrag hos Living Communication

Living Communication skræddersyer kurser og forløb, der passer til netop din virksomhed eller institution. Det gør vi gennem metodisk at arbejde ud fra 3 faser:

1. Indledende fase

Rummer forventningsafklaring, udfordrings- og behovsafklaring, samt afklaring omkring mål og læringsflow.

2. Forløbs fase

Rummer systematisk tilegnelse af læring ud fra en erkendelse af, at vi lærer forskelligt, og vi lærer bedst, når vi befinder os i læringsflow, og når undervisningen varieres hyppigt ud fra stimuleriong af de 4 læringsdimensioner: krop, hoved, hjerte og sjæl (opmærksomhedstræning). Kurser hos Living Communication skal derfor være levende, afvekslende, dynamiske, inspirerende, udforskende og interaktive. Der afveksles mellem undervisning og input, rollespil, teater, gulvøvelser, opmærksomhedsøvelser og reflektionsøvelser.

3. Implementerings og opfølgningsfase:

Det er vigtigt for udbyttet, at læringen bruges, trænes og vedligeholdes. Living Communication er behjælpelig med at være til rådighed for de udfordringer, der dukker op undervejs i ethvert forsøg på at forandre og lære nyt

Arbejdet med balancen mellem assertiv ærlighed/feedback og empatisk lytning/anerkendelse er omdrejningspunktet for alle Living Communications kurser.

Empati er spået til at blive et af de helt store fokusområder indenfor både ledelse og pædagogik de næste 20 år. Hvorfor? …

  • vi alle, uanset om vi er børn, voksne, psykologisk eller kognitivt udfordrede, gerne vil behandles med ligeværdighed, respekt, og forståelse for vores intentioner.
  • vi har lettere ved at yde vores allerbedste og mærker større engagement og motivation til at udvikle os og tage en ekstra tørn, når vi føler os hørt, set og oprigtigt værdsat for vores indsats.
  • vi er mindre syge, og mere tilbøjelige til at passe vores arbejde eller skole, når vi trives.
  • vi som mennesker har brug for anerkendelse, men ikke for ros, og vi har brug for udviklende feedback, men ikke bebrejdelser, og forskellen er noget mange af os ikke har lært at se eller mestre. Men det kan vi lære.

Men hvad er empati? Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi lytter eller giver feedback...

IVK er udviklet af en psykolog og tager noget af det, der lindrer og heler i terapien med ind i den almindelige samtale, så vi trænes i at hele hinanden lidt hele tiden, i stedet for at såre hinanden tit og ofte med vores kommunikation. Empati kan gøre en betydelig forskel i hverdagen på arbejdspladsen, institutionen og familien, særligt når magtbalancen er ulige, for eks mellem leder og medarbejder, lærer og elev, forælder og barn, omsorgsperson og borger.

Det mest konkrete redskab på markedet til assertiv ærlighed og empatisk lytning i praksis, er Ikke Voldelig kommunikation (IVK), som Gitte Kjær-Westermann er certificeret træner i. Ring og få et tilbud på et foredrag, kursus eller coaching forløb.